• Acting01

ACTING

Hear about acting


Acting performance

My background is method acting (B.A. Dramatic Arts), classical (Drama Studio London) and physical theater (The Commedia School, Copenhagen): clowning, mime, acrobatics, cabaret, storytelling, melodrama and mask work. I work in theater, film and TV.

Min skuespilbaggrund er method (B.A. Dramatic Arts), klassisk (Drama Studio London) og fysisk teater (The Commedia School, København) omfattende klovneri, mimeteknik, akrobatik, cabaret, historiefortælling, melodrama og maske. Jeg arbejder desuden med teater, tv og film.

Links

London Toast Theatre
- Murder Mystery
- Crazy Christmas Cabaret

Way Off Broadway
Theater company composed of American actors residing i Denmark, offering play and script test readings, workshops in how to present in english as well as performances of play readings.

Commedia dell’Arte
Tripolo Commedia Mask Show:
How the clown got his nose

Teaching

I like to work from the feet up and also with breath. An actor must be true not only to the character's words but also to his/her movements. The physical inspires the verbal and visa versa. Because the voice and body are the actor’s intruments I start by concentrating on breath. Breathing in (inspiration) and breathing out (expiration) is the simplest form of expression. I adjust and work with different exercises to fit the individual or group. Every person or group is different and will find inspiration in different things.

Jeg arbejder fra fødderne og opad. En skuespiller skal ikke kun gengive ord men også på en sandfærdig måde kunne imitere karakterens følelser og bevægelser. Det fysiske inspirerer det verbale og omvendt. Fordi stemme og krop er skuespillerens instrumenter koncentrerer jeg mig om vejrtrækning. At indånde (inspiration) og udånde (expiration) er de 2 enkleste former for udtryk. Jeg justerer og arbejder med forskellige øvelser for at tilpasse dem til den enkelte gruppe eller person. Hver person eller gruppe er forskellige og finder derfor deres inspiration i forskellige ting.

Directing

“Coaching” is the best word to describe how I direct. I like to work kinestetically with the “players” to bring out the story. Taking my inspiration first from the text and then the actors, I weave the movement together so that the actors’ movements feel natural and the text comes alive.

“Coaching” er den bedste måde at beskrive filosofien bag min instruktion. Jeg kan godt lide at arbejde ”kinetisk” med skuespillerne for at fremhæve historien. Jeg lader mig selv inspirere - - - først af teksten - - - og så af skuespillerne, for at sammensætte deres bevægelser så de føles naturlige og dermed er med til at levendegøre teksten.

 • 1e
 • 3e
 • 4e
 • IMG 7555b
 • Bornholm1 Med
 • Bornholm2 Med
 • Burn1 Med
 • Burn2 Med
 • Fight 11
 • Fight 12
 • Fight10 Med
 • Fight13
 • Fight14
 • Fight15
 • Fight16
 • Fight1 Med
 • Fight3 Med
 • Fight5 Med
 • Fight8 Med
 • Fight9 Med
 • Fire Med
 • For3
 • Gospeljoy1 Med
 • Horse Armor2 Med
 • Horse Armor Med
 • Masker2 Med
 • Medieval1 Med
 • Mocap1 Med
 • Mocap2 Med
 • Mocap3 Med
 • Model1 Med (1)
 • Motion Cap 1 Kopier
 • Motion Cap 2 Kopier
 • Weapon1 Med
 • Weapon2 Med
 • Weapon3 Med
 • Weapon4 Med
 • Weapon5 Med
 • Weapon6 Med
 • Weapon7 Med
 • Weapon9 Med
 • Weapons10
 • Weapons11
 • Weapons12
 • Weapons13
 • Wire2
 • Wire3
 • Wire4
 • Wire5